SHEQ filosofie

Home > SHEQ

Kwaliteit en veiligheid.
Dat is HEBO

Voor HEBO is de ontzorging van de klant een prioriteit. In staat zijn de aangeboden dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteits- en veiligheidsniveau leveren om daarmee aan het verwachtingsniveau van de klant te voldoen of te overtreffen is daarbij cruciaal.

De collega’s binnen HEBO zijn van onschatbare waarde bij de uitvoering van ingewikkelde werkzaamheden op de projecten die HEBO voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers mag uitvoeren. Er wordt daarom gericht geïnvesteerd in het personeel om het kennisniveau binnen de organisatie op niveau te houden en te verbeteren. Daarnaast beschikt HEBO over een grote verscheidenheid aan vaar- en werktuigen binnen onze vloot. Met deze middelen zijn wij in staat om de klant een totaal pakket aan maritieme dienstverlening te bieden. Blijven investeren in onderhoud van het bestaande materieel en daar waar mogelijk investeren in nieuwbouw zijn een prioriteit. Binnen dit investeringsprogramma is innovatie een kernwaarde.

HEBO is ISO 9001 gecertificeerd. In overeenstemming met deze certificering is het beleid binnen HEBO gericht op risicomanagement. Het risicomanagement binnen HEBO moet er voor zorgen dat eventuele risico’s met betrekking tot de interne bedrijfsvoering en dienstverlening aan klanten te minimaliseren. Daarnaast wordt er constant gekeken naar mogelijkheden om het huidige marktaandeel op de binnenlandse markt te vergroten en internationale kansen voor HEBO ten volle te benutten. Korte communicatielijnen, betrokkenheid van de directie binnen alle lagen van de organisatie en de moed om daar waar nodig en mogelijk een gecalculeerd risico te nemen dragen bij aan het succes van HEBO.

Veiligheid hoog in het vaandel

De werkzaamheden die door HEBO en haar werknemers worden uitgevoerd zijn inherent risicovol. Daarom zet HEBO in op het creëren van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau binnen alle projecten die HEBO uitvoert. Getuige daarvan is de VCA-Petrochemische bedrijfscertificering van HEBO. Er wordt jaarlijks aanzienlijk geïnvesteerd in het opleiden en instrueren van de werknemers binnen HEBO. Maar ook in de beschermingsmiddelen die tijdens de uitvoering van werkzaamheden van het grootste belang zijn om aanwezige risico’ s te verminderen. Daarnaast is de veiligheid op de werkplek in grote mate afhankelijk van de staat van het materieel. Het aanzienlijke investeringsprogramma binnen HEBO draagt in positieve wijze bij aan het veiligheidsniveau binnen HEBO projecten.

Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen HEBO berust in grote mate op het kunnen beschikken over motorisch aangedreven vaar- en werktuigen. HEBO is zich ervan bewust dat dit een zekere last op het milieu waarbinnen HEBO haar werkzaamheden uitvoert legt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin door op een groot aantal gebieden binnen HEBO te zoeken naar de meest milieu vriendelijk mogelijke manier van ondernemen voor de onderneming. Om dit streven kracht bij te zetten is HEBO gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Hiermee leggen wij onszelf een reductiedoelstelling voor de CO2 uitstoot binnen HEBO op.

HEBO is aangesloten bij de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen), https://var/www/vhosts/hebo-maritiemservice.nl/httpdocs.skao.nl/nl. Op de website van de SKAO is meer informatie te vinden over CO2 reductie in zijn algemeenheid en welke organisaties nog meer zijn aangesloten bij de SKAO en gecertificeerd zijn op de CO2 prestatieladder.